Queremos un 25 de xullo da Nación Cidadá

A Comisión de Coordinación de CERNA, reunida en Santiago de Compostela na súa sesión do 20 de xuño, acordou contribuír e impulsar un auténtico “Día da Patria” non patrimonializado por ninguén, un 25 de Xullo no que se manifeste a vontade política da Nación Cidadá con todo aquilo que nos une como cidadanía galega e para reivindicar o dereito democrático radical de Galiza a decidir.

 

Santiago de Compostela, 20 de xuño

CC de CERNA

A indignación cidadá chega ás urnas e recorta drasticamente o poder institucional do PP

Cerna contribuirá por medio dos seus militantes á formación de gobernos alternativos

Reunida a Comisión de Coordinación da organización nacionalista Cerna acorda facer públicas as seguintes consideracións tras o resultado das eleccións municipais do 24 de maio:

A indignación cidadá traslada á urnas e ás novas corporacións municipais de Galiza un importante retroceso do poder institucional do PP, non só nas cidades ou nas deputacións, senón tamén en moitas vilas e no rural que deixarán de ter alcalde da dereita para dar paso a gobernos de esquerda e nacionalistas.
Facemos un chamado a todas as persoas electas nesas candidaturas a favorecer sen partidismos a formación de gobernos alternativos como fará Cerna por medio dos seus militantes electos.
Constatamos que este éxito é máis rotundo canto máis abertas e plurais son as candidaturas da converxencia cidadán. Estes resultados indican tamén que o camiño para arrombar esa minoría reaccionaria que goberna en contra da maioría social está aberto e precisa ser completado con todos e todas os que estamos por devolver as institucións á cidadanía e abrir un proceso de creba democrática no plano estatal no que Galiza xogue nun plano de igualdade coas outras nacións do Estado.
Galiza 27 de maio de 2015
Comisión de Coordinación de CERNA

CERNA PIDE O VOTO PARA AS CANDIDATURAS DE AUTÉNTICA UNIDADE CIDADÁ

CERNA pide o voto para as auténticas candidaturas de unidade cidadán en especial aquelas que incluan no seu programa os dereitos colectivos da cidadanía galega

Ante as vindeiras eleccións municipais do domingo 24 a organización nacionalista CERNA chama á cidadanía a participar e a votar:

A aquelas candidaturas cidadáns que sexan autenticamente tales e non meras coalicións de partidos e colectivos encubertas, que representen o encontro de persoas -sen exclusión de ningún tipo- decididas a enfrontar a defensa dos dereitos da maioría agredida polas políticas do PP a partir do protagonismo directo da cidadanía e que teñan clara a importancia decisiva dos concellos como espazos de participación, transformación e emancipación.

Especialmente instamos a apoiar aquelas iniciativas que inclúen ademais nos seus obxectivos o dereito democrático radical á autodeterminación do Pobo Galego e consecuentemente á liberación nacional de Galiza.

Galiza 21 de maio de 2015

COMUNICACIÓN DE CERNA

Chelo Martínez a Feijóo “Ten algo que dicir ante a alta taxa de suicidios en Galicia, moitos provocados polas políticas do seu goberno?”

Continúe lendo Chelo Martínez a Feijóo “Ten algo que dicir ante a alta taxa de suicidios en Galicia, moitos provocados polas políticas do seu goberno?”

8 de marzo: tomemos conciencia da desigualdade. A desigualdade nace da túa indiferenza

10918989_10206156256289062_5815813712765354663_nA crise do capitalismo revelou con crudeza os límites dos avances acadados no eido da igualdade.

Na lista das desproteccións, a muller aparece nun lugar manifesto.

A crise – ou, por mellor dicir, estafa – serviu como coartada para resituarnos ás mulleres con máis crueza no papel que o sistema capitalista nos reserva: a reprodución da forza de traballo e a carga sobre nós do mantemento e coidado das masas proletarias, suplindo co noso esforzo os dereitos que o estado social en retirada abandona. Así, é sobre as mulleres sobre as que recae o maior peso da atención a persoas dependentes, as que suplen o recorte nos comedores escolares, as que asumen os coidados a persoas enfermas ás que os inmorais recortes sanitarios deixan na estacada, ou as que fan de psicólogas dos problemas familiares, o que se vén a unir ás tarefas do fogar e ao coidado de nenos e nenas, que seguen a ser ocupacións maioritariamente femininas.

Na Galiza, a precariedade e pobreza ten nome de muller, agrandándose a fenda salarial, o que significa dependencia doutro para construír o propio proxecto de vida, inseguridade ante unha situación de maltrato, condena a unha emigración forzosa… seguir no círculo da pobreza e da exclusión.

Na actualidade, volve ser para moitas inasumible pensar en traballar fóra das labouras domésticas non valoradas nin pagadas. As mulleres, coma sempre, abandonando os propios intereses en función das persoas que con elas conviven e ás que elas coidan.

“Conciliar” coidados e vida persoal conxúgase aínda só en feminino, polo que cómpre primeiro unha concienciación sobor da desigualdade da muller, sobor dunha cultura na cal polo feito de nacer muller se teñen menos oportunidades e dereitos.

Cómpre unha revolución dos coidados, unha sociedade que valore os roles sociais asumidos tradicionalmente pola muller como un compromiso común da sociedade e non só coma unha carga marxinal feminina.

No seo dun sistema que ten a violencia como garante da súa continuidade (a violencia dos despexos de vivendas, a represión dos movementos sociais, a violencia de cobrar 400 €…) así como unha omnipresente cultura audiovisual que presenta modelos de muller á medida dos estereotipos patriarcais, aumentou a desprotección contra a violencia de xénero -con recorte das axudas e descenso de denuncias e medidas de protección- así como aumentan alarmantemente os signos de tolerancia coa violencia nas mozas e mozos.

Vivimos, ademais, coa reforma da lei do aborto, o retroceso de dereitos contra as mozas menores de idade, que non van poder exercer o dereito a dispor do propio corpo, condenadas a unha interrupción do embarazo en condicións non seguras ou a unha maternidade non desexada.

Cómpre unha revolución feminista que materialice a “idea radical de que as mulleres (todas, as de todas as condicións) somos persoas”.

Por iso, o 8 de marzo estaremos nas rúas: coas labregas, coas ensinantes, coas empregadas do fogar, coas prostitutas, coas mariscadoras, coas subempregadas… Con todas e por todas.

Cerna apoia a mobilización unitaria convocada polo feminismo galego o 8 de marzo, con saída ás 12 horas da estación de tren de Santiago de Compostela.

Galiza,  8 de marzo de 2015

Consuelo Martínez
da Portavocía de CERNA

Consuelo Martínez insta á Xunta a que blinde o emprego e os dereitos laborais no concerto de Povisa

A DEPUTADA CONSUELO MARTINEZ PRESENTOU PROPOSICIÓN NO PARLAMENTO PARA INSTAR Á XUNTA A ESIXIR A POVISA VARIAS CUESTIÓNS NO EIDO LABORAL

A Deputada viguesa pide ao Parlamento de Galicia que insta á Xunta de Galicia a esixir a POVISA, en base ao cumprimento do Concerto que mantén co SERGAS e dos compromisos adquiridos coa sinatura do Acordo Básico pola Saúde na Área Sanitaria de Vigo, a paralización inmediata das medidas recollidas na “Memoria Explicativa” entregada ao Comité de Empresa e na que se recolle “Extinción colectiva de contratos de traballo por causas económicas”, a “Reestruturación da dotación e quendas de celadores e auxiliares de enfermería por causas organizativas: extinción de 12 contratos por modificación de quendas”, a “Extinción de tres contratos de traballo no servizo de Arquivo Clínico” e a “Extinción de sete contratos de traballo na área de Recepción do Hospital”.

Tamén pide anular a Estipulación Vixésimo Primeira do Concerto Sanitario entre POVISA é o SERGAS na que consta que POVISA queda obrigado ao cumprimento, baixo a súa exclusiva responsabilidade, das disposicións vixentes en materia de lexislación fiscal, seguridade social, laboral e de seguridade e hixiene no traballo, referidas ao propio persoal ao seu cargo e en particular respecto ao persoal que empregue na xestión deste concerto, sen que en ningún caso poida alegarse ningún dereito de dito persoal en relación coa Administración contratante, nin esixir a esta responsabilidades de ningunha clase, como consecuencia das obrigas establecidas entre o centro e os seus empregados.

Ao tempo que de persistir POVISA en levar adiante as medidas de extinción de emprego anunciados, se aplicasen as sancións establecidas no Capítulo X do Concerto, Estipulación Vixésimo Terceira, na que se establece que terán a consideración de incumprimentos moi graves “non dispoñer de medios materiais e humanos necesarios para a correcta prestación do servizo” ou “a desviación de persoas atendidas a outros servizos con fines de lucro”.

Galiza 4 de febreiro de 2015
Consuelo Martínez García
Deputada do Parlamento Galego

* Axuntamos texto das PNLS en Pleno e Comisión

Consuelo Martínez pide no Parlamento galego un compromiso de toda a oposición para derrotar o PP

“Concordamos moitas veces nos nosos discursos. Sabemos do estado de descomposición desta Cámara de representantes na que a oposición loitamos contra a brigada de demolicións que nos goberna.
Continúe lendo Consuelo Martínez pide no Parlamento galego un compromiso de toda a oposición para derrotar o PP

Cerna apoia a manifestación de ex-mariñeiros en Madrid o 23 de xaneiro

Cerna apoia a mobilización da Asociación Long Hope que se celebrará xoves 23 de xaneiro en Madrid

Long Hope agrupa uns 12.000 mariñeiros que traballaron en Noruega entre 1952 e 1994, dos cales o 80% son galegos, aos que se lles negan as súas pensións de xubilación Continúe lendo Cerna apoia a manifestación de ex-mariñeiros en Madrid o 23 de xaneiro

Cerna urxe a restitución dos cursos de galego da Casa de Galicia en Madrid

10951493_10204923400437569_1398539986_nEsiximos que se inicien canto antes os cursos e se contrate de xeito digno o profesorado de galego en Madrid Continúe lendo Cerna urxe a restitución dos cursos de galego da Casa de Galicia en Madrid