Consuelo Martínez pide a devolución dos Orzamentos e ao Presidente que dimita e convoque eleccións

“Convoquen eleccións xa, señores do PP!  Sr. Nuñez Feijóo, disolva esta cámara, convoque eleccións e váiase. Por moito menos, o ministro do interior portugués dimitiu hai dez días. “Voume para defender a autoridade do Estado e a credibilidade das institucións” dixo. E vostede Sr. Núñez?

Continúe lendo Consuelo Martínez pide a devolución dos Orzamentos e ao Presidente que dimita e convoque eleccións

Chelo Martínez reclama que a herdanza de Rosalía Mera tribute coma todas

Chelo Martínez informa da seguinte Proposición non de Lei rexistrada o 21/11/2014 relativa a Proposta de actuacións tributarias derivadas do falecemento de Dª Rosalía Mera Goyenechea e en relación co plan de inspección tributaria dos grandes patrimonios.

É de salientar que só no caso da tributación da herdanza Dª Rosalía Mera Goyenechea, cos datos contábeis do seu patrimonio coñecidos publicamente no momento do seu pasamento ( contas do ano 2011 ) podería significar centos de millóns de Euros para a facenda da Xunta de Galicia se se aplicar a doutrina xurisprudencial exposta na exposición de motivos da PNL.

Consuelo Martínez García

Continúe lendo Chelo Martínez reclama que a herdanza de Rosalía Mera tribute coma todas

Chelo Martínez considera os recortes ao seu traballo parlamentario inaceptábeis e inapropiados dunha cámara democrática

A seguir reproducimos a contestación de Chelo Martínez á proposta da señora Pilar Rojo para regular o traballo do Grupo Mixto no Parlamento Galego e que considero inaceptábel e inapropiada por parte da Presidenta dunha cámara democrática.

Continúe lendo Chelo Martínez considera os recortes ao seu traballo parlamentario inaceptábeis e inapropiados dunha cámara democrática

Chelo Martínez: “Pretenden poñerme unha mordaza”

(*) Entrevista a Chelo Martínez na Crónica da Radio Galega

A actitude da maioría da Xunta de Portavoces a respecto da reorganización do Grupo Mixto non deixa de ser unha lamentábel pretensión de poñerme unha mordaza para impedir o meu traballo parlamentar limitando a posibilidade de intervir, lesionando gravemente os dereitos legais como deputada e dificultando a miña obriga de servir á cidadanía.

Ante a proposta (*) moi razoábel que presentei de posibilidade de iniciativas congruente cos acordos precedentes da Mesa e Xunta de Portavoces e co número de deputadas/os de cada grupo, así como a económica na que o G. Mixto renunciaría a 3/5 da subvención fixa, a actitude da maioría dos portavoces foi o rexeitamento.

Fago un chamado á ética dos portavoces dos grupos para que, se non queren que esta cámara siga sendo “unha asfixiante cámara de gas” como se ten ás veces caracterizado por algún portavoz, permitan o exercicio de oposición desta deputada que só quere traballar en defensa do interese da maioría social.

Santiago de Compostela a 18 de novembro de 2014

Chelo Martínez García

(*) Proposta do Grupo Mixto do Parlamento de Galiza