Chelo Martínez reclama que a herdanza de Rosalía Mera tribute coma todas

Chelo Martínez informa da seguinte Proposición non de Lei rexistrada o 21/11/2014 relativa a Proposta de actuacións tributarias derivadas do falecemento de Dª Rosalía Mera Goyenechea e en relación co plan de inspección tributaria dos grandes patrimonios.

É de salientar que só no caso da tributación da herdanza Dª Rosalía Mera Goyenechea, cos datos contábeis do seu patrimonio coñecidos publicamente no momento do seu pasamento ( contas do ano 2011 ) podería significar centos de millóns de Euros para a facenda da Xunta de Galicia se se aplicar a doutrina xurisprudencial exposta na exposición de motivos da PNL.

Consuelo Martínez García

Continúe lendo Chelo Martínez reclama que a herdanza de Rosalía Mera tribute coma todas