Resultados do referendo de Cerna

Reunida a Comisión Nacional de Coordinación de Cerna, sendo as 18:30, procedeu á apertura da urna virtual na que se realizou o referendo esta semana pasada, dando como resultado, cunha participación do 73% sobre 276 persoas, ás seguintes preguntas, o seguinte:

1. Está de acordo en que Cerna abandone Anova?

SI – 75% – NON – 23% En branco – 2%

2. Está de acordo en que Cerna dea os pasos para constituírse en partido político?

SI – 63% NON – 29% En branco – 8%